Už to
začalo?

Připravovaná autorská inscenace pro mladé publikum od 13 let s premiérou v roce 2020 vzniká v rámci závěrečné části evropského projektu Rights for Kids.

Like Me If You Can

Autorská inscenace pro mladé publikum od 14 let inspirovaná literárními texty mládeže ze zemí Visegrádu na téma Nedorozumění.

Mise: DOMOV

Interaktivní inscenace pro děti ve věku 4-10 let, která   vznikla na základě výtvarných podnětů dětí z PL, CZ, SK a HU na téma “Představ si návštěvníka ze vzdáleného světa!”

Tělo moje

Inscenované scénické čtení současné divadelní hry Marka Pruchniewského Tělo moje je prvním překladem této hry do češtiny a zároveň jejím prvním uvedením v  Čechách. Vzniká za spolupráce Performality s  Polským Institutem v  Praze v rámci cyklu přednášek a divadelních představení nazvaném Identita – Reflexe současného polského divadla.