Už to
začalo?

Autorská interaktivní inscenace pro publikum od 13 let zobrazující současnou ekologickou krizi jako detektivní příběh, ve kterém umělci společně s vědeckým spolupracovníkem hledají pravdu, fakta a stopy zločinu naší společnosti a zároveň nabízí východisko a úlevu ve společně sdíleném zážitku.

Už to začalo?
…otázka, která visí ve vzduchu zatímco se studenti vrací z klimatické stávky domů a noc není tak nějak chladná jako předchozí roky. Vypadá to, že se planeta otáčí, jako by se nic nedělo. Ale někde v temném koutu, skrytém před zraky společnosti, je nalezeno tělo. Vyšetřování začíná. Co jiného nám zbývá, než stále hledat pravdu a skutečné důkazy, které nás zbaví zavádějících informací a slepých stop?

Na půdorysu detektivního příběhu se rozkrývá spletitá síť divadelních obrazů spojených s vědeckými poznatky o dopadech lidské činnosti na životní prostředí. Inscenace využívá neobvyklého spojení divadla s vědeckými přednáškami vzniklými ve spolupráci s řadou předních ekologů v podání Ing. Oldřicha Hudečka, PhD.

Inscenace vznikla v rámci evropského projektu Rights for Kids zvyšujícího povědomí o Úmluvě o právech dítěte. Jedním ze základních práv ukotvených v úmluvě je, že výchova dítěte má směřovat k posilování úcty k přírodnímu prostředí¹ a že dítě má právo vyžadovat účinná a nutná opatření k odstranění všech tradičních praktik škodících jeho zdraví². Téma ekologie protkává i mnoho dalších článků této mezinárodně uznané dohody. Články Úmluvy se staly odrazovým můstkem pro umělecký tým otevřít téma ekologie, budoucnosti a individuální i kolektivní odpovědnosti vůči sdílenému životnímu prostředí.

Tvorbu inscenace odstartoval umělecko-vědecký výzkum zúčastněných umělců na poli vědy i občanského aktivismu v Čechách a v Německu a umělecko-rezidenční pobyt v Chemnitz (KOMPLEX) nazvaný Budoucnost & Ekologie.

TVŮRČÍ TÝM:
Režie:  Dana Račková
Dramaturgie:  m.p. (Petr Dlouhý)
Hraje: Adam Mensdorff-Pouilly / Sára Märc
Vědecký komentář: Oldřich Hudeček
Hudba: Plankton (Milan Mikšíček)
Vědecké konzultace: Radim Tolasz (Český hydrometeorologický ústav, Světová meteorologická organizace, Mezivládní panel pro změny klimatu), Alexander Ač (Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR), Klára Sutlovičová (České fórum pro rozvojovou spolupráci), Veronika Ambrozyová (Člověk v tísni), Tomáš Jungwirth (Asociace pro mezinárodní otázky), Soňa Jonášová (Institut Cirkulární Ekonomiky), Aleš Bezděk a František Weyda (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity), Pavel Jungwirth (Učená společnost ČR, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR), Kristina Dvořáková (Fridays for Future)
Produkce: Performalita (Dana Račková)
Koprodukce: Solitaer e.V. (Verena Russell)
Další spolupráce: Karolina Zajdel, Paulina Dobosz, Tomáš Belloň, Lukáš Kadeřábek, Anna L. Kolláth a další
Poděkování: Greta Thunberg

WORK-IN-PROGRESS: 24.01.2020 KOMPLEX, Chemnitz (Německo)
PREMIÉRA: 06.03.2020 Cross Attic, Praha
PERFORMANCE-LECTURE – online

¹Článek 29. 1.e)
²Článek 24. 3.

TEASER

hudebně-vědecké kompozice

Finanční podpora projektu: