Zde najdete podrobné informace o jednotlivých inscenacích. Chcete-li navázat spolupráci s Performalitou - napište nám!

Like Me If You Can

Autorská inscenace pro mladé publikum od 14 let inspirovaná literárními texty mládeže ze zemí Visegrádu na téma Nedorozumění.

Mise: DOMOV

Interaktivní inscenace pro děti ve věku 4-10 let, která   vznikla na základě výtvarných podnětů dětí z PL, CZ, SK a HU na téma “Představ si návštěvníka ze vzdáleného světa!”

Tělo moje

Inscenované scénické čtení současné divadelní hry Marka Pruchniewského Tělo moje je prvním překladem této hry do češtiny a zároveň jejím prvním uvedením v  Čechách. Vzniká za spolupráce Performality s  Polským Institutem v  Praze v rámci cyklu přednášek a divadelních představení nazvaném Identita – Reflexe současného polského divadla.