Tradiční hudba v Německu

 V rámci česko-německého projektu byl vyslán pražský pěvecký acapella kvartet Milánosz do Drážďan učit zde tradiční hudbu východní Evropy.

Milánosz (https://soundcloud.com/user-646128588?fbclid=IwAR3PpdNQuZ6nZ598xrLgaWvoky3tP_HygwCNERzxpd6_QLrAiS5gs6W2yf4) je acapella kvartet založen v Praze v roce 2010. Podnětem pro vznik kapely byla práce ukrajinského etnomuzikologa a zpěváka J. Pastušenka, který dodnes sbírá lidové písně na ukrajinském venkově, kapelu navštěvoval a učil ji interpretovat tyto písně tak, jak je v dané oblasti dosud zpívají lidoví zpěváci. Vedle ukrajinského hudebního folkloru se kapela začala věnovat také písním běloruským, ruským, polským, slovenským a balkánským. V roce 2015 se zmínka o kapele dostala dokonce do českého Národního muzea, kde ve sborníku autorka R. L. Kindlerová o práci Milánosz píše “…lze bez nadsázky říci, že jde o nejlepší provedení ukrajinských lidových písní u nás.” 
(R. L. Kindlerová: Sborník Národního muzea v Praze). 

V roce 2021 byla tato kapela v rámci projektu Workshop a koncert tradiční hudby východní Evropy v Německu vyslána do Drážďan, kde tito zkušení zpěváci vedli třídenní workshop pro německé účastníky a zároveň prezentovali svou práci v rámci koncertu pro místní publikum.

WORKSHOP: 08.-10.10.2021

KONCERT: 10.10.2021

Místo: Kukulida (https://www.facebook.com/Kukulida-146407825716980), Drážďany, Německo

Český koordinátor: Dana Račková (Performalita)

Německý koordinátor: Jakoba Schönbrodt-Rühl (Kukulida)

Projekt organizován: