Identita:

reflexe
současného
polského divadla

Identita je první částí z cyklu zaměřeného na reflexi současného polského divadla. Cílem cyklu je nahlédnutí na polskou kulturu z různých umělecko-kulturních pohledů a přiblížit ji tak nejen samostatnou prezentací, ale zároveň i skrze její myšlenkové podhoubí.

První cyklus je svázán tématem identity. Identita jako proces sebehledání v současném světě. Jako snaha porozumět sám sobě skrze porozumění ostatním. Cyklus se skládá z několika částí:

  1. Dialog – projekce, přednáška a diskuse nad ikonickou polskou inscenací (A)pollonia; přednášku vede P. Dlouhý a M. Chodyna
  2. Drama – překlad současné polského hry M. Pruchniewskeho Tělo moje a její inscenované čtení.  režie: D. Račková, v hlavní roli K. Zajdel
  3. Divadlo – hostování divadelních souborů z  Polska
      1. Klepsydra (soubor Teatr A Part)
      2. Hranice / Granica (polský Performat ve spolupráci s českou Performalitou) 

Projekt vzniká za podpory pražského Cross Clubu a Polského institutu v Praze a ve spolupráci s festivalem Žižkovská Noc a Fundacjou Performat (PL).